ERUPCJA TWOICH PLONÓW

Kompozycje  minerałów  -  100%  ekologii

ECO-PLON VOLCANIC
MINERALS - zawarte
minerały dają nową
jakość upraw i plonów.

Eco-Plon  Volcanic  Minerals  został  oceniony na  podstawie dokumentacji  i badań wydanych przez :

  • Instytut  Ogrodnictwa  w  Skierniewicach,
  • Instytut  Nowych  Syntez  Chemicznych w Puławach,
  • Instytut  Uprawy Nawożenia  i  Gleboznawstwa  w  Puławach,

Decyzją  Ministerstwa  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  dopuszczony  do obrotu. Eco-Plon  Volcanic  Minerals  to kompozycje  minerałów  pochodzących z  lawy  wulkanicznej  i  skał  osadowych.

przyjazne dla
środowiska

Zwiększone i
zoptymalizowane
plony

Poprawia właściwości
sorpcyjne gleby.
Tworzy gruzełkowatość gleby

Remineralizuje
glebę

Zapewnia
długoterminową
podaż składników
odżywczych

Dostarcza glebie
makroskładników, mikroskładników
i pierwiastków śladowych.

Niedobór 
mikroorganizmów  w glebie  powoduje:

zaburzenie równowagi
mikrobiologicznej
 •••
zubożenie gleby
•••
brak składników mineralnych dla  wzrostu roślin

Eco – Plon 
Volcanic  Minerals 
powoduje L
:

stworzenie optymalnych 
warunków dla rozwoju
mikroorganizmów  
•••
wzrost żyzności gleby
•••
większą gruzełkowatość gleby 
i jej napowietrzenie
•••
wyższą jakość i ilość plonów

ECO-PLON Volcanic Minerals® jest ekologiczną kompozycją minerałów

  • rozdrobniony  do postaci  ilastych  jest  łatwoprzyswajalny  dla roślin
  • ma  właściwości sorpcyjne  wody do  100% objętości własnej  masy
  • zawarte  minerały  stwarzają optymalne  warunki  rozwoju i  wzrostu  roślin
  • aplikowany  do  dołka  pod korzenie stwarza optymalne  warunki  rozwoju systemu  korzeniowego  sadzonek, cebul, krzewów, drzew
  • skuteczny  jako  zaprawa  do  nasion – chroni przed szkodnikami  żerującymi  na  nasionach
  • reguluje pH  gleby
  • poprawia  właściwości  jakościowe  owoców, warzyw, traw, plonów  zbóż i  okopowych

Zadzwoń do nas: +48 605 650 432  º   Napisz do nas: contact@eco-plon.com

Producent: Aineg-Pol sp. z.o.o. º Tax-ID: 583-318-81-60 º ul.Towarowa 23 Tychy º 43-100 Poland

Zadzwoń do nas: +48 605 650 432
Napisz do nas: contact@eco-plon.com

 


Producent: Aineg-Pol sp. z.o.o. º Steuer-ID: 583-318-81-60
ul.Towarowa 23 Tychy º 43-100 Poland

 

Copyright © 2019 Aineg-Pol sp. z.o.o. All rights reserved